Newsletter listopad

Rozesláno členům 3.11.2013

Vážené členky a členové

na našem novém webu www.krps-lauder.cz se můžete přihlásit svým jménem a heslem, které jste dostali v emailu. Toto heslo si můžete po přihlášení upravit – menu > Můj profil. Některé články a dokumenty nejsou bez přihlášení přístupné.

 

Zápis z valné hromady 24.10.2013 najdete na webu po přihlášení:
http://www.krps-lauder.cz/index.php/download/113-zapis-ze-zasedani-valne-hromady

Korespondenci s vedením školy ze dne 30.10.2013 najdete na web po přihlášení:
http://www.krps-lauder.cz/index.php/download/122-korespondence-s-vedenim-skoly-30-10-2013

Email na rabinát, předsedu, tajemníka, vedení a reprezentaci ŽO Praha ze dne 3.11.2013 najdete na webu po přihlášení:
http://www.krps-lauder.cz/index.php/download/125-email-na-rabinat-predsedu-tajemnika-vedeni-a-reprezentaci-zo

Zápis z jednání výboru ze dne 1.11.2013 najdete na webu po přihlášení:
http://www.krps-lauder.cz/index.php/download/124-zapis-z-jednani-vyboru-dne-1-11-2013

Na webu http://www.krps-lauder.cz/index.php/zpravy-udalosti je nově instalován Google kalendář. V tomto kalendáři budeme zveřejňovat pozvánky pro rodiče a přátele – akce židovské komunity v Praze, akce klubu, akce s účastí umělkyň, umělců a dalších osobností z Izraele atd. Informace z tohoto kalendáře je možno synchronizovat v Vaším Google kalendářem nebo MS Outlookem.

Kalendář je již nyní na listopad naplněn, prosíme podívejte se:
http://www.krps-lauder.cz/index.php/zpravy-udalosti

Některé z akcí v Praze, kam zveme rodiče:

Poslední epes ráres 7.11.2013

Přijďte nám pomoct s burčákem 9.11.2013

Chanuka z pohledu historie 19.11.2013

Gipsy Chanuka 30.11.2013

Chanuka pro děti 1.12.2013

Chanuka s Jaroslavem Ježkem, 30.11.2013

A další