Historie a poslání

"Lauderovy školy sestávají ze tří škol – základní školy (1. stupně), osmiletého gymnázia a mateřské školy v jedné budově v Belgické ulici v Praze. Představují jedinečný vzdělávací projekt Židovské obce v Praze, který byl uveden v život díky podpoře Nadace R. S. Laudera." Zdroj: školní stránka

Klub rodičů a přátel Lauderových škol vznikl 31.1.2006. V letech 2006 až 2012 tento klub nevytvářel žádnou aktivitu. Až v roce 2013 se několik rodičů žáků Lauderových škol rozhodlo, že sdružení obnoví.


Poslání

Cílem Klubu rodičů a přatel je pomáhat vedení školy, pedagogům, žákům a studentům při organizaci školních i mimoškolních aktivit, které vedou k utváření dobrého jména a reprezentace školy.

 

Dále sdružení podle našich představ do budoucna bude:

- rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí/studentů a školy,

- seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich řešení,

- přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činností,

- se podílet na všestranném rozvíjení osobností žáků,

- pořádat akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky/studenty,

- pomáhat u žádostí o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti,

- pojítkem mezi židovskou komunitou v Praze a školou,

- nabízet mimoškolní vzdělávací a kulturní akce pro rodiče a žáky/studenty školy.

- sdružovat členy - rodiče, absolventy, pedagogy, přátele a podporovatele Lauderových škol v Praze a příznivce židovského školství v Praze a České republice

- šířit zájem o židovskou tradici, historii a kulturu, hebrejský jazyk a sionismus

- přispívat k prezentaci Lauderových škol na veřejnosti

- spolupracovat s obdobnými organizacemi v Izraeli a ve světě

- přispívat k rozvoji česko-izraelských vztahů

atd.

 

Líbí se Vám tento plán? Velice rádi v našich řadách uvítáme nové členy, stačí se registrovat na našich stránkách s údaji, které jsou nutné pro přihlášku - Vytvořit účet

Děkujeme našim sponzorům

Donate Děkujeme mnohokrát našim sponzorům. Darované peníze budou využity výhradně na účely dle stanov sdružení. Z peněz nejsou v žádném případě hrazeny žádné výdaje členů ani výboru sdružení.

Chcete nás podpořit? Budeme velice rádi, zde najdete číslo našeho konta.

Přihlášení pro členky/členy

Chcete se stát členkou/členem klubu? Vytvořte si prosím účet.Search

Joomla templates by Joomlashine