HomeZprávy a události

Zprávy a události

Zde najdete zprávy a události jak klubu tak i jiných pražských židovských i nežidovských komunit a institucí (ŽO Praha, Bejt Simcha, Bejt Praha atd.), které s naším posláním souvisí.

Konkrétní akce a tipy najdete především na naší facebookové stránce zde - facebook

IZRAELSKÝ TÝDEN NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ 5. - 11. května 2014

IZRAELSKÝ TÝDEN NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ 5. - 11. května 2014
ISRAEL WEEK AT CHARLES UNIVERSITY

Informace: http://pcjs.ff.cuni.cz/en/node/236

Diskuzní večer v Maislovce

Další z pravidelných večerů:

Diskuzní večer

Náměty KRPŠ pro společné jednání rad

Dne  26.2.2014 se konalo společné jednání Školské rady a Rady školy, k němuž byl pozván i zástupce KRPŠ. Bohužel ani předseda, ani místopředsedkyně v ten den nebyli v Praze, byly alespoň radám předány podklady .

K představení podkladů (ke stažení zde) došlo až 24.4.2014 na jednání Školské rady.

Fazit v zásadě byl:

1. Volnočasové kroužky nejen pro ZŠ budou na podnět KRPŠ zveřejňovány již před koncem roku na rok následující. Včetně názvu a krátkého popisu kroužku budou představeni i lektoři jednotlivých kroužků. Pro kroužky sportu navrhne KRPŠ lektory z řad Hakoach, kteří by byli ochotni vést kroužek v určitém dni v týdnu podobně jako středeční Krav Maga. Mluvilo se o fotbalu a badmintonu, další návrhy uvítáme.

2. KRPŠ představil přání větší propojenosti židovské komunity a školy, např. organizováním besed pro žáky školy např. s osobnostmi civilního životy s židovskými kořeny. Zástupci pedagogů signalizovali napnutý učební plán a problémy spojené s podobnými akcemi v dopoledních hodinách. Bylo předběžně domluveno, že společně se zástupci školy se pokusíme připravit plán besed např. v časové návaznosti na konec školní výuky u gymnazistů (např. po poslední výukové hodině) a žáků prvního stupně. Zástupce rodičů ve Školské radě projevil velký zájem na spoluutváření podobných besed.

3. Výuka hebrejštiny a integrace hebrejsky mluvících dětí. Předseda KRPŠ představil návrh vytvořit hodnotící komisi pro výkony žáků ZŠ a Gymnázia v hebrejském jazyce. Také uvedl, že stävající situace s hebrejsky mluvícími dětmi by měla být vylepšena. Zástupci pedagogů navrhli toto téma odložit s ohledem na novou skutečnost odstupující ředitelky a pravděpodobně novou koncepci nového/nové ředitele/lky.

Na Vaše názory se těšíme.

Zapsal předseda KRPŠ

Konkurz na ředitele LŠ

Paní ředitelka Dejmalová odchází a od září bude nová/ý ředitel/ka

Zde jsou informace k výběrovému řízení: http://www.lauder.cz/docs/ls_konkurz2014_1397333935.pdf

Odkazy

Odkazy na kulturní, společenské a další akce najdete také na těchto stránkách:

http://www.kehilaprag.cz - menu kultura a vzdělávání, web ŽO Praha

http://www.bejtsimcha.cz/ - liberální židovská komunita

http://www.bejt-praha.cz/ - Pražská židovská otevřená komunita

https://www.facebook.com/IsraelinCzechRepublic - Izrael v České republice

http://www.maskil.cz - Věstník židovské liberální komunity

http://www.jewishmuseum.cz/cz/czvkc.htm - Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea

http://www.besamim.cz - Izraelské lidové tance v Praze

Kde najdete další zajímavé informace:

http://eretz.cz/

http://zidovskelisty.blog.cz/

Přihlášení pro členky/členy

Chcete se stát členkou/členem klubu? Vytvořte si prosím účet.Schůze KRPŠ Lauder

Schůze KRPŠ Lauder

Dne 24.10.2013 se konala Valná hromada sdružení v prostorách kavárny ŽO v Praze. Předmětem jednání bylo znovuoživení sdružení, přijmutí nových členů, volba výboru a plán hlavních činností na příští období.

Protokol z tohoto setkání najdete zde v sekci download po přihlášení.

Search

Joomla templates by Joomlashine