JERUZALÉM, MĚSTO TŘÍ NÁBOŽENSTVÍ: ISLÁM - 5.12.2013

Poslední  ze  tří  přednášek  Jana  Neubauera věnovaných  městu,  v  němž  se  již  téměř  po  čtrnáct  století  neopakovatelným  způsobem setkávají tři monoteistická náboženství: judaismus,křesťanství a islám.  Přednáška  doplněná  bohatým  obrazovým  materiálem  představuje historii, současnost a souvislosti muslimského Jeruzaléma.

http://www.jewishmuseum.cz/cz/czcultvkc2.php