Náměty KRPŠ pro společné jednání rad

Dne  26.2.2014 se konalo společné jednání Školské rady a Rady školy, k němuž byl pozván i zástupce KRPŠ. Bohužel ani předseda, ani místopředsedkyně v ten den nebyli v Praze, byly alespoň radám předány podklady .

K představení podkladů (ke stažení zde) došlo až 24.4.2014 na jednání Školské rady.

Fazit v zásadě byl:

1. Volnočasové kroužky nejen pro ZŠ budou na podnět KRPŠ zveřejňovány již před koncem roku na rok následující. Včetně názvu a krátkého popisu kroužku budou představeni i lektoři jednotlivých kroužků. Pro kroužky sportu navrhne KRPŠ lektory z řad Hakoach, kteří by byli ochotni vést kroužek v určitém dni v týdnu podobně jako středeční Krav Maga. Mluvilo se o fotbalu a badmintonu, další návrhy uvítáme.

2. KRPŠ představil přání větší propojenosti židovské komunity a školy, např. organizováním besed pro žáky školy např. s osobnostmi civilního životy s židovskými kořeny. Zástupci pedagogů signalizovali napnutý učební plán a problémy spojené s podobnými akcemi v dopoledních hodinách. Bylo předběžně domluveno, že společně se zástupci školy se pokusíme připravit plán besed např. v časové návaznosti na konec školní výuky u gymnazistů (např. po poslední výukové hodině) a žáků prvního stupně. Zástupce rodičů ve Školské radě projevil velký zájem na spoluutváření podobných besed.

3. Výuka hebrejštiny a integrace hebrejsky mluvících dětí. Předseda KRPŠ představil návrh vytvořit hodnotící komisi pro výkony žáků ZŠ a Gymnázia v hebrejském jazyce. Také uvedl, že stävající situace s hebrejsky mluvícími dětmi by měla být vylepšena. Zástupci pedagogů navrhli toto téma odložit s ohledem na novou skutečnost odstupující ředitelky a pravděpodobně novou koncepci nového/nové ředitele/lky.

Na Vaše názory se těšíme.

Zapsal předseda KRPŠ